Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων όσο αφορά τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ Δυτικής Μακεδονίας.