ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στόχος αυτού του προγράμματος Erasmus+ είναι να καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς από το δημοτικό έως το γυμνάσιο στην προσαρμογή του ψηφιακού περιεχομένου στους μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Πολλοί εκπαιδευτικοί και σχολεία προσπαθούν να προσφέρουν λύσεις χωρίς αποκλεισμούς στους μαθητές τους, αλλά το ψηφιακό περιεχόμενο και η εξ αποστάσεως μάθηση απαιτούν νέες προσαρμογές και δεξιότητες. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν υποστήριξη για να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ποιοτικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για να δημιουργήσουν και να οργανώσουν αυτές τις τάξεις και το ψηφιακό περιεχόμενο με τον πιο συμπεριληπτικό τρόπο.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής που δημιουργήθηκε για να εξηγήσει τις διάφορες προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή εκπαίδευση στους μαθητές με ειδικές ανάγκες και θα προτείνει γενικές συστάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του έργου στην παρακάτω διεύθυνση:

https://digitall-project.eu/

Συνημμένα:
Download this file (Digitall Flyer GR 2.pdf)Digitall Flyer GR 2.pdf[ ]2629 kB