×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
eresmus 2021-27

Eθνικός Oργανισμός Yποστήριξης eTwinning, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου σεσυνεργασία με το ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmusοργανώνουν 

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης-Πρόσκληση Erasmus+ 2023 με θέμα:“Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2: θεωρητικό πλαίσιο, δυνατότητες και πρακτικές συμβουλές για την υποβολή αιτήσεων”

Ομιλητής είναι ο κ. Τάσος Μπάρμπας, Συντονιστής Βασικής Δράσης 2 στον Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και TCA Officer

Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη18/01/2023, στις 13:30 – 15:00. 

Το link της διαδικτυακής αίθουσας είναι το:

Για τον ΕΟΥ eTwinning

Νίκος Τζιμόπουλος