×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found

Ο νέος οδηγός για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 2021-2027 είναι διαθέσιμος online και σε μορφή pdf στην παρακάτω διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Προς το παρόν είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Αναμένεται, όμως, η μετάφρασή του και στις υπόλοιπες γλώσσες.