Συγκρότηση Α' Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 13 Απριλίου 2021