Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου του Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Πέμπτη 17-09-2020 έως και την Τρίτη 22-09-2020

Ανακοινοποίηση ως προς την παράταση ΕΔΩ.