Κατανομή δωριζόμενων αγαθών από το Σωματείο "Επιχειρηματικότητα νέων - Junior Achievement Greece" 29 Ιανουαρίου 2021