Δενδροφύτευση στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, 21-03-2021 23 Μαρτίου 2022