ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι διορθώθηκε στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου II της συνημμένης προκήρυξης, η εκ παραδρομής αναγραφή "κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021", με το ορθό "κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022".

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.