Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους εδώ:

https://forms.gle/gcVYSDhXoRRw4C3v5

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.