Δείτε τα συνημμένα έγγραφα του μαθητικού διαγωνισμού.