ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις ανά σχολική μονάδα των εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σχολικού έτους 2023-24, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η σχετική απόφαση θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Προσωπικού Α/βαθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.