×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες ή και όσοι/ες δεν υπέβαλαν αίτηση έως τις 31/07/2023 και ώρα 12.00, καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία από την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 έως και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους στις αρμόδιες υπηρεσίες (Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Π.).