×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024, όπως καταρτίστηκαν με την αριθμ. 10η/17-07-2023 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ.

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας