ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήθηξη των ακόλουθων θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΑΙΘ :

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
    1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ.30 του π.δ. 18/2018)
    2. Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ.38 του π.δ. 18/2018)
  2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης (αρ.43 του π.δ. 18/2018)

Δείτε το συνημμένο έγγραφο