ΙΕΠ

H πρόσκληση απευθύνεται αφενός σε μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π, με αποδεδειγμένη διδασκαλία τουλάχιστον τριών εξαμήνων στο Πανεπιστήμιο και αφετέρου σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, με πενταετή διδακτική προϋπηρεσία, σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών

Συνημμένα:
Download this file (prosklisi-iep-epimorfosi-neodioriston.pdf)prosklisi-iep-epimorfosi-neodioriston.pdf[ ]2084 kB