Στις περιφερειακές ενότητες, οι οποίες ανήκουν στη δικαιοδοσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενούνται προσφυγόπουλα, τα οποία φοιτούν σε οικείες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υφίστανται δομές φιλοξενίας και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητές της (Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα). Οι δομές φιλοξενίας βρίσκονται κατά κύριο λόγο εγκατεστημένες σε ξενοδοχειακές μονάδες και ξενώνες της περιοχής και φιλοξενούν τόσο οικογένειες προσφύγων, όσο και ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα.

Πιο αναλυτικά, δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων το σχολικό έτος 2019-2020 υφίστανται στην Αιανή και στον Πεντάλοφο της Κοζάνης και στην Κορησό της Καστοριάς. Στις δομές φιλοξενίας της Αιανής και της Κορησού φιλοξενούνται ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια και στη δομή φιλοξενίας στον Πεντάλοφο ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια.

Για την ικανοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφυγόπουλων το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ιδρυθούν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ Ι και Τ.Υ ΙΙ) και Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π).

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολικό έτος 2018-2019 λειτούργησαν Τάξεις Υποδοχής στην Κοζάνη, στην Καστοριά και στα Γρεβενά και Δ.Υ.Ε.Π στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών. Σε αυτές τις υποστηρικτικές δομές φοίτησαν μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν, επίσης, ιδρυθεί και λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής και Δ.Υ.Ε.Π στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα να ιδρυθούν με Φ.Ε.Κ και να λειτουργήσουν ορισμένες ακόμη Τάξεις Υποδοχής και Δ.Υ.Ε.Π, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφυγοπαίδων στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.