Δείτε τα συνημμένα σχετικά για την υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική διδασκαλία για το σχ. έτος 2018-19:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 5598/16-7-2018 ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα.