Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.