Δείτε το συνημμένο δελτίου τύπου και τον συνημμένο πίνακα: