Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΠΠΕΘ, ανακοινώνεται ότι δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ οι προϋπηρεσίες των ωρομισθίων καθώς και των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως εκ τούτου, τα μόρια στο ΟΠΣΥΔ δεν απεικονίζουν (ακόμη) τη συνολική προϋπηρεσία.