Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕEΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.