Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 4646/28-06-2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή  Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της Εμπειρίας σε Θέματα Εφαρμογής Τάξης Μαθητείας, της Διοικητικής-Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας, των Άλλων Τίτλων Σπουδών – Επιμορφώσεων και Νέες Τεχνολογίες, υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην τριμελή επιτροπή ενστάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου αποκλειστικά μέχρι την Παρασκευή 14-07-2023. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά των πινάκων συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

                                      

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ