ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΚΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, στις 11 πμ (ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η εκδήλωση επίσημης έναρξης του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης εκδήλωσης θα ανακοινωθούν τα βραβευθέντα σχολεία, μεταξύ των οποίων 4 από την Ελλάδα. Η επιλογή τους έχει γίνει από την ΕΜ/ΙΚΥ σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.ας από το 2021, και καθόλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27. Το έπαθλο έχει συμβολική και τιμητική αξία και δεν προσφέρει επιπλέον χρηματικά οφέλη στους νικητές.

Αφορά τέσσερις κατηγορίες: Προσχολική Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Οι στόχοι του βραβείου είναι:

·        Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων και η προβολή του έργου τους.

·        Ο εντοπισμός και η προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης.

·        Η προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου.

·        Η προώθηση της προστιθέμενης αξίας για τη Σχολική Εκπαίδευση του Προγράμματος Erasmus+.

Θεματική προτεραιότητα του Βραβείου για του 2021 είναι η εξ αποστάσεως / συνδυασμένη / υβριδική μάθηση, με σκοπό να αναδειχθεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διδακτικών πρακτικών εξ αποστάσεως ή άλλων μορφών συνδυασμένης μάθησης, καθώς και η συμβολή τους στην αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατώντας στον εξής σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/education/events/european-innovative-teaching-award-launch_en

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας εδώ:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-innovative-teaching-award_el

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Με εκτίμηση,