Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Παρασκευή 28-09-2018.