Οδηγίες- Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις συμμετοχής αποφοίτων και εκπαιδευτικών στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης