Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους εδώ:

https://forms.gle/gcVYSDhXoRRw4C3v5

μέχρι τις 3/1/2021 και ώρα 12.00

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.