Όσα σχολεία ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώνουν την παρακάτω φορμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-lqScJlQPkX1IaKLxW4qpNZTXTAXiSqaOuUJvkg9MXZzlQ/viewform