ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν

Ημερίδα με θέμα «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Προκλήσεις στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον»

την Τρίτη  14-05-2024  στις 12:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης). 

Για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης τις εργασίες της Ημερίδας: https://www.youtube.com/@pde-dmaked

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.