ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας, σχολικού έτους 2023-2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.