Η ΠΔΕ Κρήτης καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης για την τριετία από 01-09-2024 έως και 31-08-2027, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη συνολικά τεσσάρων (04) θέσεων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

Συνημμένα:
Download this file (3183 - ΑΙΤΗΣΗ.pdf)3183 - ΑΙΤΗΣΗ.pdf[ ]172 kB
Download this file (3183 - Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ.pdf)3183 - Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ.pdf[ ]576 kB