×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΕΚΤΠΕ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Φλώρινας, προτίθεται να βοηθήσει εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα των «Εργαστήριων Δεξιοτήτων» στην επίτευξη των προγραμμάτων. Ο Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Φλώρινας θα συνδράμει στην υλοποίηση μαθημάτων, παρέχοντας τεχνολογικό υλικό και προτάσεις εκπαιδευτικών σεναρίων πάνω στην απόκτηση δεξιοτήτων τεχνολογίας, μηχανικής και ρομποτικής. Οι διδακτικές επισκέψεις των τμημάτων θα γίνουν πρωινές ώρες στον χώρο του Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.