ΠΕΚΤΠΕ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Γρεβενών, υλοποιεί για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2023 - Ιανουάριος 2024 τα παρακάτω πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα - εργαστήρια που απευθύνονται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας νομού Γρεβενών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.