ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Καλούνται όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που διαθέτουν τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’136) προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης των κενής θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας στο 4/θ 2ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Τετάρτη 09/08/2023 έως και τη Παρασκευή 18/08/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.