ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ανακοινοποίηση στο ορθό: προσθήκη θέσης στο Δ/ θμιο κύκλο ΠΕ03 Μαθηματικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.