ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η διαδικτυακή έκθεση εύρεσης συνεργατών θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2023 από τις 16:00 έως τις 18:00. Για το ΙΚΥ/ΕΜΣ έχουν διατεθεί 5 (πέντε) θέσεις. Αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Google Forms

Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00. Με το πέρας της παραπάνω ώρας οι αιτήσεις θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.