ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στο τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο ‘Boosting the implementation of adaptation policy across Greece’/ ‘Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα’. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην Κοζάνη, από 19 έως και 21 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.