ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 61/12-11-2021 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εγκρίνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών Λυκείων των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-22.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.