Εκτύπωση
Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καταγραφή των προσωπικών διηγήσεων των προσφύγων και η αποτύπωση της διαδρομής τους μέχρι την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα σε ψηφιακούς χάρτες. Οι μαθητές/τριες, με τη συνδρομή των δασκάλων τους, καλούνται να αναζητήσουν είτε στο διαδίκτυο είτε στο οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον τους αρχειακό υλικό, ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους το 1922. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού θα αποτυπώσουν εν συνεχεία σε ηλεκτρονικούς χάρτες τη διαδρομή της εκάστοτε διήγησης, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες για τον κάθε σταθμό της στο ψηφιακό περιβάλλον (γεωχωρική αφήγηση – spatial storytelling), συνθέτοντας έτσι το χρονικό της πορείας των εκπατρισμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.