Για να δείτε το Διαθεματικό Πρόγραμμα για τον Κορονοϊό ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.