Το υλικό υπάρχει ομαδοποιημένο (για άμεση ανάρτηση και χρήση) στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:


https://padlet.com/amepim2010/pqx22rfdi4juoab9

 

Για να δείτε το ψηφιακό διδακτικό σενάριο ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.