Διάθεση Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Πρόκειται για ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα και είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του ΕΑΠ που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://learn.eap.gr.