ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης, πρόκειται να διοργανώσει φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, τέσσερεις (4) νέους διεθνείς και παγκόσμιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ειδικότερα, διοργανώνονται οι εξής διαγωνισμοί:

  1. ROBOFEST HELLAS
  2. Robotiada Hellas
  3. WER – World Educational Robot Contest
  4. Make X

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.