Για να δείτε την πρόσκληση και την αφίσα ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.