Επιμορφωτικές δράσεις και το υλικό τους από ΣΕΕ Μαθηματικών 10 Ιουνίου 2021
Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ατενίζοντας την Επερχόμενη Δεκαετία 21 Μαϊος 2021
Προτάσεις επικαιροποίησης του θρησκευτικού μαθήματος από τον ΣΕΕ ΠΕ01 Θεσσαλίας 07 Μαϊος 2021
Eκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των ΣΕΕ με θέμα "εκπαίδευση παιδιών προσφύγων-μεταναστών: οπτικές και παρεμβάσεις" 22 Ιανουαρίου 2021
Επαναπροκήρυξη για πλήρωση θέσης ΣΕΕ ΠΕ08 στο 2ο ΠΕΚΕΣ της ΠΔΕ Αττικής 16 Οκτωβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Ηπείρου 07 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση εγγεγραμμένων στους κυρωμένους πίνακες επιλογής Σ.Ε.Ε. των λοιπών ΠΔΕ της Χώρας για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης για την τοποθέτηση τους σε κενούμενη θέση ΣΕΕ ΠΕ01-Θεολόγων στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 02 Σεπτεμβρίου 2020