Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» 09 Ιουνίου 2021