Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Θεσσαλίας 09 Απριλίου 2021
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Αττικής 07 Απριλίου 2021
Ανακοινοποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπ. Θεμάτων της ΔΔΕ Καστοριάς 22 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου 22 Μαρτίου 2021
Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 11 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους 08 Φεβρουαρίου 2021
Προκήρυξη Θέση προϊσταμένου Εκπ/κων Θεμάτων ΠΕ Καρδίτσας 20 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους 09 Νοεμβρίου 2020