«Μονόλογοι σε καραντίνα: Αναζητώντας τη δική μου φωνή»- 29 Οκτωβρίου 2020
«Το Μικρό Εγώ είμαι...Εγώ» 29 Οκτωβρίου 2020
Eκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των ΣΕΕ με θέμα "εκπαίδευση παιδιών προσφύγων-μεταναστών: οπτικές και παρεμβάσεις" 22 Ιανουαρίου 2021
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 15 Ιουλίου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - δραστηριότητες 06 Αυγούστου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων 06 Αυγούστου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων 06 Αυγούστου 2020
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - θεωρητικό πλαίσιο 25 Ιουνίου 2020
Δομές εκπαίδευσης προσφύγων στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 02 Ιανουαρίου 2020
Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2020
Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμός με τίτλο «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε» για μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και για μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν σε ΔΥΕΠ, για το σχ. έτος 2020-2021 06 Νοεμβρίου 2020
Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. 11 Δεκεμβρίου 2020
Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. 30 Δεκεμβρίου 2020
Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. (Δ κύκλος) 13 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των ΔΥΕΠ 15 Δεκεμβρίου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Βήματα στον κόσμο [επικοινωνώ] 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Βήματα στον κόσμο [περιγράφω μια διαδικασία] 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Βήματα στον κόσμο [περιγράφω] 06 Αυγούστου 2020
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας - Γραμματική: Γεια σας 06 Αυγούστου 2020