Ανοιχτή ημέρα γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης 29 Ιουνίου 2021