Επιμορφωτικές δράσεις και το υλικό τους από ΣΕΕ Μαθηματικών 10 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκπκών ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής της Αθμιας Βθμιας Εκπσης σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια 02 Ιουνίου 2021
Επιμορφωτικές και Υποστηρικτικές δράσεις ενταξιακής-διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 30 Μαϊος 2021
Επιμορφωτική συνάντηση: Διδάσκοντας τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη 17 Μαϊος 2021
Τα ψηφιακά εργαλεία εγγραφής οθόνης, επεξεργασίας video και ήχου και το podcast (ηχητική δημοσίευση) στην εκπαιδευτική διαδικασία 10 Μαϊος 2021
Καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων και υλοποίηση προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες - Εισηγήσεις 15 Απριλίου 2021
Μαθηματική εκπαίδευση: το τέλος της αθωότητας 09 Απριλίου 2021
Εργαστήριο Διδακτικής: Προβλήματα μάθησης και διδακτικές προτάσεις για την έννοια της απόλυτης τιμής 09 Απριλίου 2021
Ανεστραμμένη τάξη 23 Μαρτίου 2021
Ψηφιακό Gamification: Μαθαίνω μαθηματικά παίζοντας 12 Μαρτίου 2021
Έγκριση ενημερωτικής συνάντησης διευθυντών σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης Γκανάκα Ιωάννη 04 Μαρτίου 2021
ΣΕΕ Λ. Νοβατσίδου: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας 22 Φεβρουαρίου 2021
ΣΕΕ Αν. Κωστελίδου: Συζήτηση και συνεργασία για τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολικής μονάδας καθώς και  για τον σχεδιασμό του συλλογικού Προγραμματισμού,  εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών μονάδων 22 Φεβρουαρίου 2021
Επιμορφωτική συνάντηση: Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης του μαθητή για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 17 Φεβρουαρίου 2021
Επιμορφωτική συνάντηση: H διαμόρφωση και η εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού μέσα από τη συλλογικότητα της σχολικής κοινότητας 16 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε προαιρετικές τηλεπιμορφώσεις 15 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση σε εργαστηριακό κύκλο τηλε-σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής 15 Φεβρουαρίου 2021
Διαδικτυακό σεμινάριο: Φωνολογική Επίγνωση και Πρώιμη αναγνωστική επάρκεια 15 Φεβρουαρίου 2021
Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Επανένωση, ανανέωση και ανάπτυξη: Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ως ‘οδικός χάρτης’ για το άνοιγμα του σχολείου 11 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών ΠΕ03 05 Φεβρουαρίου 2021